FORESATTEPORTALEN FOR BARN I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO

SKOLEINNMELDING 2024 FOR ELEVER I FÆRDER KOMMUNE OG ELEVER BOSATT PÅ HUSØY
 • Skoleinnmeldingen åpner for at foresatte kan svare ved innlogging (logg inn med ID-porten - se øverst) f.o.m. 6. januar. Fristen for å svare er 21. januar 24:00.
 • Brevet sendes til en foresatt med samme adresse som barnet.
 • Ikke mottatt brev?: Dersom du ikke mottar brev innen en uke, melder du dette til ams@faerder.kommune.no
 • Dersom barnet har flyttet ut av kommunen eller dere planlegger å flytte ut så ber vi om at foresatte logger inn som beskrevet, takker nei til plassen og oppgir "Flyttet ut av kommunen" som årsak.
 • NB! Dersom du har søkt SFO-plass samtidig som du svarer på skoleinnmeldingen vil ikke SFO-søknaden være synlig i foresattportalen før etter tildeling av skoleplass som kunngjøres 29.februar. Alle som søker plass på SFO får plass.


SØKNADSFRISTEN FOR BARNEHAGEPLASS HØSTEN 2023
Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars 2023. Opptaket går over flere runder og plasstilbud sendes ut med digital post.

Søknader som er mottatt etter fristen for hovedopptaket eller som ønsker oppstart senere enn barnet har rett til plass vil bli med i supplerende opptak fortløpende resten av året. Supplerende opptak starter når hovedopptaket er avsluttet, senest juni. Vi kan ikke si hvor lang tid det tar før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i aldersgruppen barnet ditt tilhører. Du vil ikke få svar på søknaden før dere eventuelt får et tilbud.

NY SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE ELLER SFO
 • Hvis du er folkeregistrert i Færder kommune må du logge inn for å søke om plass. Du trenger e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer for å legge inn søknad.
 • Er du folkeregistrert utenfor Færder kommune skal du ikke logge inn. Velg Søk barnehage eller Søk SFO.
Ved søknad om bytte av barnehage/SFO, må ny søknad registreres. Alle som søker plass på SFO får plass.

INNLOGGING
 • søke barnehage- eller SFO-plass når du er folkeregistrert i Færder kommune
 • endre/slette søknad
 • følge saksgangen til søknaden
 • svare på tilbud om plass
 • si opp eksisterende plass - gå til Min side og Mine plasseringer
 • endre eksisterende plass/oppholdstid - gå til Min side og Mine plasseringer

Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID).
Les mer om ID-porten her:Informasjon om ID-porten